פוסטים

האם יש להשאיר לחם בשעת ברכת המזון?

שות הידברות

מה קורה בעולמות העליונים כאשר האדם מברך?

הידברות סופשבוע

האם מותר לרכב על בעלי חיים בשבת?

האם מותר להשתמש באילן בשבת?

מה יותר גדול מכתר כהונה?

הידברות היום

כשיש 10 אנשים - מה מוסיפים בזימון?

הידברות היום

מי מצטרף לזימון?

הידברות היום

הרב בן ציון מוצפי שליט"א, פרשת תצוה | תשע"ד

הברכה היחידה שחיובה מהתורה

שות הידברות

3 תכיפות הן: תכף לנטילת ידיים - ברכה

האם מותר לטפס על עץ בשבת?

הידברות סופשבוע

הרב זמיר כהן, פרשת תצוה / Rabbi Zamir Cohen, Parashat Tetzaveh ✡

האם מותר לטפס על עץ בשבת?

האם מותר להזיז אגרטל עם פרחים בשבת?

עד היכן נוטלים מים אחרונים?

הידברות היום

מדוע נוטלים ידיים במים אחרונים?

מי אינו רואה סימן ברכה לעולם?

להעלות את ירושלים על ראש שמחתנו - כיצד?

לא יאכל ולא ישתה דרך רעבתנות

האם מותר לשחק בשבת עם גולות על העפר?

האם מותר בשבת לשים פרחים בתוך אגרטל עם מים?

מהו חודש אדר האמיתי - אדר א' או ב'?

מדוע צריך לעבר את השנה?

הידברות היום

הידברות היום

שות הידברות

הידברות סופשבוע

ברכת הריח: עשבי או עצי בשמים?

הרב בן ציון מוצפי שליט"א, פרשת תרומה | תשע"ד

הרב זמיר כהן, פרשת תרומה / Rabbi Zamir Cohen, Parashat Terumah ✡

הידברות היום

הידברות היום

ה.ב.רוזנבלום,פ.משפטים-שנאת חינם הורגת,תשע"ד/R.B.Rosenblum,P.Mishpatim-Ba...

מבקש שיתנו לך אוכל? היזהר מחשש גזל

דברים מתישים כוחו של אדם

הידברות היום

הידברות היום

הידברות סופשבוע

עצה אמיתית וטובה להורדה במשקל

ל"ט מלאכות: מלאכת זורע

משה רבנו קיבל מה' שתי תורות

מי שדיבר בין הברכה לטעימה - האם יחזור לברך?

מהו עיקר אכילתו של האדם?

מדוע חשוב שיהיה מלח על השולחן?

הידבות היום

ה.זמיר כהן,פרשת משפטים-הרשות שניתנה לרופא/R.Zamir Cohen,Parashat Mishpat...

הידברות היום

ה.ב.רוזנבלום,פ.יתרו,כוחה של אחדות/R.B.Rosenblum,P.Yitro,Power of Unity ✡

הידברות היום

שתי מידות עומדות על שולחנו של אדם

יצא מהשירותים ורוצה לאכול לחם - כיצד יטול ידיו?

שות הידברות