מה קורה בעולמות העליונים כאשר האדם מברך?

מה קורה בעולמות העליונים כאשר האדם מברך?

תגובות