לא יאכל ולא ישתה דרך רעבתנות

לא יאכל ולא ישתה דרך רעבתנות

תגובות