האם מותר להשתמש באילן בשבת?

האם מותר להשתמש באילן בשבת?

תגובות