פוסטים

ה.זמיר כהן, פ.וישב - ניסיון אשת פוטיפר / R.Zamir Cohen, P.Vayeishev - Po...

ה.זמיר כהן, פרשת וישלח / R.Zamir Cohen, Parshat Vayishlach - Who is rich? The content with his fate

ה.זמיר כהן, פ.ויצא - גישה נכונה בזוגיות / R.Zamir Cohen, P.Vayeitzei - Right attitude in duality