ה.זמיר כהן, פרשת וישלח / R.Zamir Cohen, Parshat Vayishlach - Who is rich? The content with his fate

תגובות