פוסטים

✡✡✡ בקטנה - פרשת ויקהל לילדים ✡✡✡

✡✡✡ הרב שמואל אליהו שליט"א - קול צופייך - השיעור השבועי - פרשת ויקהל - ת...

✡✡✡ הרב מאיר אליהו שליט"א - פרשת ויקהל - תשע"ט - 2019 ✡✡✡

✡✡✡ הרב שניאור אשכנזי שליט"א - פרשת השבוע - פרשת ויקהל - תשע"ט - 2019 ✡✡✡

✡✡✡ הרב בן ציון מוצפי שליט"א - פרשת השבוע - פרשת ויקהל - תשע"ט - 2019 ✡✡✡

✡✡✡ הרב זמיר כהן שליט"א - הידברות - מגלים את הפרשה מחדש - פרשת השבוע - פ...

✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת כי תשא - תשע"ט - 2019 ✡✡✡

✡✡✡ הרב שלמה לוינשטיין שליט"א - פרשת השבוע - פרשת כי תשא - לאור הנר - תש...

ה.אליהו שירי,המילה שמתכנתת את תת המודע-חלק א/R.Eliyahu Shiri,Subconsciou...

✡✡✡ הרב יצחק לוי שליט"א - פרשת השבוע - פרשת כי תשא - תשע"ט - 2019 ✡✡✡

✡✡✡ הרב ברוך רוזנבלום שליט"א - פרשת השבוע - פרשת כי תשא - תשע"ט - 2019 ✡✡✡

✡✡✡ הרב נחמיה וילהלם שליט"א - פרשת השבוע - פרשת כי תשא - תשע"ח - 2018 ✡✡✡

✡✡✡ הרב דוד שלום נקי שליט"א - פרשת השבוע - פרשת כי תשא ✡✡✡

✡✡✡ הרב בן ציון מוצפי שליט"א - שו"ת רשת מורשת - פרשת תצוה - תשע"ט - 2019...

✡✡✡ הרב נחמיה וילהלם שליט"א - פרשת השבוע - פרשת כי תשא - תשע"ט - 2018 ✡✡✡

✡✡✡ בקטנה - פרשת כי תשא לילדים ✡✡✡

✡✡✡ פרשת השבוע לילדים - פרשת כי תשא ✡✡✡

✡✡✡ הרב מאיר אליהו שליט"א - פרשת כי תשא - תשע"ט - 2019 ✡✡✡

הרב שניאור אשכנזי שליטא פרשת השבוע פרשת כי תשא תשעט 2019

✡✡✡ הרב שמואל אליהו שליט"א - קול צופייך - השיעור השבועי - פרשת כי תשא - ...

✡✡✡ הרב זמיר כהן שליט"א - הידברות - מגלים מחדש - פרשת השבוע - פרשת כי תש...

✡✡✡ הרב שלמה לוינשטיין שליט"א - פרשת השבוע - פרשת תצוה - לאור הנר - תשע"...

✡✡✡ הרב יצחק לוי שליט"א - פרשת השבוע - פרשת תצוה - תשע"ט - 2019 ✡✡✡

✡✡✡ הרב ברוך רוזנבלום שליט"א - פרשת השבוע - פרשת תצוה - תשע"ט - 2019 ✡✡✡

✡✡✡ הרב דוד שלום נקי שליט"א - פרשת השבוע - פרשת תצוה ✡✡✡

✡✡✡ בקטנה - פרשת תצוה לילדים ✡✡✡

✡✡✡ פרשת השבוע לילדים - פרשת תצוה ✡✡✡

✡✡✡ הרב מאיר אליהו שליט"א - פרשת תצוה - תשע"ט - 2019 ✡✡✡

✡✡✡ הרב זמיר כהן שליט"א - הידברות - מגלים את הפרשה - פרשת השבוע - פרשת ת...

✡✡✡ הרב נחמיה וילהלם שליט"א - פרשת השבוע - פרשת תרומה - תשע"ו - 2016 ✡✡✡

✡✡✡ הרב שניאור אשכנזי שליט"א - פרשת השבוע - פרשת תצוה - תשע"ט - 2019 ✡✡✡

✡✡✡ הרב שמואל אליהו שליט"א - קול צופייך - פרשת תצוה - בית המקדש - שרש הח...

✡✡✡ הרב בן ציון מוצפי שליט"א - שו"ת רשת מורשת - פרשת תרומה - תשע"ט - 201...

✡✡✡ הרב חנוך כהן שליט"א - פרשת השבוע - פרשת יתרו - תשע"ט - 2019 ✡✡✡

✡✡✡ הרב יוסף שיינין שליט"א - פרשת השבוע - פרשת משפטים - תשע"ט - 2019 ✡✡✡

✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת משפטים - תשע"ט - 2019 ✡✡✡

הרב יצחק יוסף שליטא מוצאי שבת פרשת תרומה תשעט 2019

✡✡✡ הרב יצחק לוי שליט"א - פרשת השבוע - פרשת תרומה - תשע"ט - 2019 ✡✡✡

✡✡✡ הרב שלמה לוינשטיין שליט"א - פרשת השבוע - פרשת תרומה - לאור הנר - תשע...

✡✡✡ הרב יצחק לוי שליט"א - פרשת השבוע - פרשת תרומה - תשע"ט - 2019 ✡✡✡

✡✡✡ הרב ברוך רוזנבלום שליט"א - פרשת השבוע - פרשת תרומה - תשע"ט - 2019 ✡✡✡

הרב דוד שלום נקי שליטא פרשת השבוע פרשת תרומה

בקטנה פרשת תרומה לילדים

✡✡✡ הרב מאיר אליהו שליט"א - פרשת תרומה - תשע"ט - 2019 ✡✡✡

הרב זמיר כהן שליט"א - מגלים את הפרשה - פרשת השבוע - פרשת תרומה - מעלת הצ...

✡✡✡ הרב שניאור אשכנזי שליט"א - פרשת השבוע - פרשת תרומה - תשע"ט - 2019 ✡✡✡

הרב שמואל אליהו שליט"א - קול צופייך - השיעור השבועי - פרשת תרומה - קדושת...

✡✡✡ הרב בן ציון מוצפי שליט"א - שו"ת רשת מורשת - פרשת משפטים - תשע"ט - 20...

✡✡✡ הרב שלמה לוינשטיין שליט"א - פרשת השבוע - פרשת משפטים - לאור הנר - תש...

הרב יצחק לוי שליטא פרשת השבוע פרשת משפטים תשעט 2019

הרב בן ציון מוצפי שליטא פרשת השבוע פרשת משפטים תשעט 2019

הרב ברוך רוזנבלום שליטא פרשת השבוע פרשת משפטים תשעט 2019

✡✡✡ הרב נחמיה וילהלם שליט"א - פרשת השבוע - פרשת משפטים - תשע"ח - 2018 ✡✡✡