פוסטים

✡✡✡ משלחת מעולם האמת - סיפורו המצמרר של אילן להב - מחזק!!! ✡✡✡

✡✡✡ הרב יוסף מזרחי - פרשת ראה - הברכה והקללה, ע"ז בארץ הקדש, עיר הנידחת,...

✡✡✡ הרב מאיר אליהו שליט"א - אמירת סליחות - תשע"ו - 2016 ✡✡✡

✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - ברכת על מצוות התפילין ✡✡✡

✡✡✡ הרב שמואל אליהו שליט"א - פרשת ראה - תשע"ו - 2016 ✡✡✡

✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - האם אבל וחולה צריכים לקום בפני הרב ✡✡✡

✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - מתי צריך לקום בפני רב ואבא ✡✡✡

✡✡✡ דרך השם - הרב מרדכי ארם צובא - חלק ב - חובה!!! ✡✡✡

✡✡✡ הרב מאיר אליהו שליט"א - הכנה לימים הנוראים לכבודו של הקב''ה ✡✡✡

✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - חומרת איסור לשון הרע ✡✡✡

✡✡✡ הרב ברוך רוזנבלום - פרשת עקב - תשע"ו - 2016 ✡✡✡

✡✡✡ הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א - שיעור מוצאי שבת פרשת עקב - תשע"ו...

✡✡✡ הרב שלמה לוינשטיין - פרשת עקב - תשע"ו - 2016 ✡✡✡

✡✡✡ הרב בן ציון מוצפי שליט"א - פרשת עקב - תשע"ד - 2014 ✡✡✡

✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - אכל ושבע ומסתפק אם ברך ✡✡✡

✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - אכל ושבע ומסתפק אם ברך ✡✡✡

✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - האם מברכים על מסטיק ✡✡✡

✡✡✡ הרב יוסף מזרחי - פרשת עקב - הרשות להרוג - רצח גויים וגייז, כיבוש האר...

✡✡✡ הרב מאיר אליהו שליט"א - פרשת עקב - תיקון כרת - תשע"ו - 2016 ✡✡✡

✡✡✡ הרב מאיר אליהו שליט"א - פרשת עקב - תשע"ו - 2016 ✡✡✡

✡✡✡ הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א - שיעור מוצאי שבת פרשת ואתחנן - תש...

✡✡✡ הרב שמואל אליהו שליט"א - פרשת עקב - תשע"ו - 2016 ✡✡✡

✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - דין מי ששותה יין או מים באמצע הסעודה ✡✡✡

✡✡✡ דרך השם - הרב מרדכי ארם צובא - חלק א - חובה!!! ✡✡✡

✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - להקפיד ללמוד הלכות ברכות ✡✡✡

✡✡✡ הרב ברוך רוזנבלום - פרשת ואתחנן - תשע"ו - 2016 ✡✡✡

✡✡✡ הרב יוסף מזרחי מידת הדין לצדיקים פרשת ואתחנן ✡✡✡

✡✡✡ הרב מאיר אליהו שליט"א - פרשת ואתחנן - תשע"ו - 2016 ✡✡✡

✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - הלכות שבת - עירוי מים רותחים על עלי נענע ✡✡✡

✡✡✡ הרב שלמה לוינשטיין - פרשת ואתחנן - תשע"ד - 2014 ✡✡✡

✡✡✡ הרב יוסף מזרחי - פרשת ואתחנן - שיחת מוסר חזקה מאוד ✡✡✡

✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - אסור להבדיל על תה וקפה ✡✡✡

✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - דין משקפיים חשמליות ושעון דיגיטלי בשבת ✡✡✡

✡✡✡ הרב בן ציון מוצפי שליט"א - פרשת ואתחנן - תשע"ד - 2014 ✡✡✡

✡✡✡ הרב מאיר אליהו שליט"א - פרשת ואתחנן - תשע"ו - 2016 ✡✡✡

✡✡✡ הרב שמואל אליהו שליט"א - פרשת ואתחנן - תשע"ו - 2016 ✡✡✡

✡✡✡ הרב ברוך רוזנבלום - פרשת דברים - תשע"ו - 2016 ✡✡✡

✡✡✡ הרב יוסף מזרחי - פרשת דברים - משנה תורה ✡✡✡

✡✡✡ הרב מאיר אליהו שליט"א - ט באב - בית כנסת היזדים - תשע"ו - 2016 ✡✡✡

✡✡✡ הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א - דין מעוברת ומניקה בצום ט באב דחו...

✡✡✡ הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א - הלכות ט באב - ישיבה על כיסא לבוד...

✡✡✡ הרב מאיר אליהו שליט"א - ט באב - תשע"ו - 2016 ✡✡✡

✡✡✡ הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א - הלכות שבת ט באב - תשע"ו - 2016 ✡✡✡

✡✡✡ הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א - הלכות תשעת הימים - אכילת בשר - ת...

✡✡✡ הרב בן ציון מוצפי שליט"א - פרשת דברים - תשע"ד - 2014 ✡✡✡

✡✡✡ הרב בן ציון מוצפי - פרשת דברים - תשע"ד - 2014 ✡✡✡

✡✡✡ הרב שלמה לוינשטיין - פרשת דברים - תשע"ד - 2014 ✡✡✡

✡✡✡ הרב בן ציון מוצפי שליט"א - פרשת מסעי - תשע"ו - 2016 ✡✡✡

✡✡✡ הרב ברוך רוזנבלום - פרשת מסעי - על שלום ועל אמת - תשע"ו - 2016 ✡✡✡

✡✡✡הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א - שבת פרשת מסעי - הלכות בין המצרים ...

✡✡✡ הרב מאיר אליהו שליט"א - פרשת מסעי - תשע"ד - 2014 ✡✡✡

✡✡✡ הרב בן ציון מוצפי שליט"א - פרשת מסעי - תשע"ד - 2014 ✡✡✡

✡✡✡ הרב ברוך רוזנבלום - פרשת מסעי - תשע"ד - 2014 ✡✡✡

✡✡✡ הרב שלמה לוינשטיין - פרשת מסעי - תשע"ד - 2014 ✡✡✡

✡✡✡ הרב שמואל אליהו שליט"א - פרשת מסעי - תשע"ו - 2016 ✡✡✡

✡✡✡ הרב בן ציון מוצפי שליט"א - פרשת מטות - תשע"ד - 2014 ✡✡✡

✡✡✡ הרב ברוך רוזנבלום - פרשת מטות - תשע"ד - 2014 ✡✡✡