✡✡✡ הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א - דין מעוברת ומניקה בצום ט באב דחו...

תגובות