פוסטים

הרב אורי זוהר, פרשת האזינו / Rabbi Uri Zohar, Parashat Haazinu

ה.זמיר כהן, פ.האזינו / R.Zamir Cohen, P.Haazinu, Positive forgetting and...

הרב שלמה לוינשטיין, פרשת ניצבים - וילך, תשע"ג

הרב אורי זוהר, פרשת ניצבים / Rabbi Uri Zohar, Parshat Nitzavim

ה.זמיר כהן, פ.ניצבים - הנסתרות והנגלות / R.Zamir Cohen, P.Nitzavim - The...

הרב זמיר כהן, סליחות / Rabbi Zamir Cohen, Selichot

הרב משה ניר כהן, המסמך

הרב אורי זוהר, פרשת כי תבוא / Rabbi Uri Zohar, Parshat Ki Tavo

ה.זמיר כהן, פ.כי תבוא - ושמחת בכל הטוב / R.Zamir Cohen, P.Ki Tavo - And ...

הרב אורי זוהר, פרשת כי תצא / Rabbi Uri Zohar, Parshat Ki Teitzei

ה.זמיר כהן, פ.כי תצא - קודש הקודשים שבאדם / R.Zamir Cohen, P.Ki Teitzei ...