הרב שלמה לוינשטיין, פרשת ניצבים - וילך, תשע"ג

תגובות