הרב אורי זוהר, פרשת כי תבוא / Rabbi Uri Zohar, Parshat Ki Tavo

תגובות