הרב אורי זוהר, פרשת ניצבים / Rabbi Uri Zohar, Parshat Nitzavim

תגובות