ה.זמיר כהן, פ.כי תצא - קודש הקודשים שבאדם / R.Zamir Cohen, P.Ki Teitzei ...

תגובות