הרב אורי זוהר, פרשת האזינו / Rabbi Uri Zohar, Parashat Haazinu

תגובות