פוסטים

הרב בן ציון מוצפי שליט"א, פרשת יתרו | תשע"ה ✡

האם חינה נחשבת לחציצה בנטילת ידיים?

האם מותר בשבת להכניס כלים מלוכלכים ל'מדיח כלים'?

אין להכין משבת לחול

הידברות סופשבוע

האם צריך להסיר את הטבעת לפני הנטילה?

האכילה היא עניין רוחני גדול ביותר

איך פותחים את שערי הפרנסה?

סגולה לאישה המקשה ללדת

כל הקורא פסוק בזמנו - מביא טובה לעולם

האם בט"ו בשבט אומרים תחנון?

מה נכלל בגדר "ערלה"?

הידברות היום

הידברות היום

הידברות היום

שו"ת הידברות

מתי חייבים ליטול ידיים כשאוכלים לחם?

איזו מצווה סגולתה היא "עושר גשמי"?

הידברות סופשבוע

הידברות היום

הידברות היום

הידברות היום

שו"ת הידברות

הידברות סופשבוע

האם בשירי שבת מותר לומר את שם ה'?

בכל פעולה שהאדם עושה - יש שלושה מרכיבים

דיבורים האסורים בשבת

האם בקידוש צריך לומר "ברוך הוא וברוך שמו"?

גדול העונה אמן יותר מהמברך

אין לומר את שם ה' כשראשו מגולה

כלל בהלכות ברכות: על שינוי מקום צריך לברך

הרב זמיר כהן, פרשת בא / Rabbi Zamir Cohen, Parashat Bo ✡

הידברות היום

הידברות היום

הידברות היום

שו"ת הידברות

הידברות סופשבוע

מי שאכל ושכח לברך, עד מתי יכול לברך?

דיבורים האסורים בשבת

האם מותר בשבת להסתכל באלבום תמונות?

דיבר לפני הטעימה, האם חוזר לברך?

הידברות היום

הידברות היום

בירך בטעות ברכה לבטלה - כיצד ינהג?

הלכות ברכות: שכח לברך - מה יעשה?

שו"ת הידברות

באיזה יד צריך להחזיק את המאכל שעליו מברכים?

ברכה אחרונה על חצי בננה?

הידברות היום

הידברות סופשבוע