האם בשירי שבת מותר לומר את שם ה'?

האם בשירי שבת מותר לומר את שם ה'?

תגובות