האם חינה נחשבת לחציצה בנטילת ידיים?

האם חינה נחשבת לחציצה בנטילת ידיים?

תגובות