באיזה יד צריך להחזיק את המאכל שעליו מברכים?

באיזה יד צריך להחזיק את המאכל שעליו מברכים?

תגובות