מי שאכל ושכח לברך, עד מתי יכול לברך?

מי שאכל ושכח לברך, עד מתי יכול לברך?

תגובות