האם בקידוש צריך לומר "ברוך הוא וברוך שמו"?

האם בקידוש צריך לומר "ברוך הוא וברוך שמו"?

תגובות