כל הקורא פסוק בזמנו - מביא טובה לעולם

כל הקורא פסוק בזמנו - מביא טובה לעולם

תגובות