בכל פעולה שהאדם עושה - יש שלושה מרכיבים

בכל פעולה שהאדם עושה - יש שלושה מרכיבים

תגובות