האם מותר לשחק בשבת עם גולות על העפר?

האם מותר לשחק בשבת עם גולות על העפר?

תגובות