מהו חודש אדר האמיתי - אדר א' או ב'?

מהו חודש אדר האמיתי - אדר א' או ב'?

תגובות