3 תכיפות הן: תכף לנטילת ידיים - ברכה

3 תכיפות הן: תכף לנטילת ידיים - ברכה

תגובות