יצא מהשירותים ורוצה לאכול לחם - כיצד יטול ידיו?

יצא מהשירותים ורוצה לאכול לחם - כיצד יטול ידיו?

תגובות