מי אינו רואה סימן ברכה לעולם?

מי אינו רואה סימן ברכה לעולם?

תגובות