מי שדיבר בין הברכה לטעימה - האם יחזור לברך?

מי שדיבר בין הברכה לטעימה - האם יחזור לברך?

תגובות