האם מותר לטפס על עץ בשבת?

האם מותר לטפס על עץ בשבת?

תגובות