האם יש להשאיר לחם בשעת ברכת המזון?

האם יש להשאיר לחם בשעת ברכת המזון?

תגובות