האם מותר לרכב על בעלי חיים בשבת?

האם מותר לרכב על בעלי חיים בשבת?

תגובות