הרב מנחם וייס, תפילה וסגולה, נשמת כל חי / R.Menachem Weiss, Prayer and m...

נשמת כל חיבמעלה הגדולה שבתפילת נשמת, סודות וסגולות שנקשרו לתפילה זו, והסבר מקיף במעלת תוכן תפילה זו הנקראת גם ברכת השיר רמזים וגימטריות מתפילה זו לפי פסוקי המקרא.

ערוץ קודש להשם בטלגרם: https://t.me/kodeshlahashem

http://www.hidabroot.org


תגובות