הרב אליהו שירי, סילוק מתחים ודאגות / Rabbi Eliyahu Shiri, Tensions and W...

סילוק מתחים ודאגותאליהו שירי חושף אותנו לתרגיל בסיסי של 60 שניות, שמוכח מחקרית בהפחתה משמעותית של המתח בחיינו.תגובות