✡✡✡ הרב זמיר כהן שליט"א - ליל הסדר כהלכתו ✡✡✡

הרב זמיר כהן שליט"א - ליל הסדר כהלכתוכיצד עורכים ליל הסדר כהלכתו?

הרב זמיר כהן עם כל ההלכות שחשוב לדעת, כולל הכנה רוחנית על משמעות החג.תגובות