✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת תצוה - תשע"ט - 2019 ✡✡✡

הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת תצוה - תשע"ט - 2019הלכות אמירה לישראל בדברים השנויים במחלוקת

אמירת המחמיר לחבירו המיקל, שיעשה עבורו דבר השנוי במחלוקת.

עירוי מים חמים לסיר החמין.

דין אם הוסיפו מים מהברז לחמין בדיעבד.

חימום מים שנתחממו ונתקררו.

חימום תבשיל שרובו יבש ומיעוט רוטב, וטעמי ההיתר.

מיחזי כמבשל בפלאטה.

ערוץ קודש להשם בטלגרם: https://t.me/kodeshlahashemתגובות