הרב ברוך רוזנבלום, פרשת בשלח, תשע"ב - למה כולנו אוהבים כסף? / Rabbi Baru...

למה כולנו אוהבים כסף? - פרשת בשלח

הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.הנושא: הדרך להגיע לאהבת השם


תגובות