הרב ברוך רוזנבלום, פרשת מקץ, תשע"ב - מלחמת יוון נגד הקדוש לישראל / Rabbi...

מלחמת יוון נגד הקדוש לישראל - פרשת מקץהרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

בהרצאה זו ידבר הרב על הקשר בין פרשת מקץ לחג החנוכה.תגובות