הרב יצחק פנגר, הדרך שלך / Rabbi Yitzhak Fanger, Your Way ✔

הדרך שלךמהי ה"דרך"?

איך נדע איזו דרך לבחור?

מדוע יש לנו נטיה לבחור את הדרך הקצרה ולהימנע מקשיים?

הרב פנגר מסביר זאת בשלושה רבדים: עין טובה, חבר טוב, לב טוב. מה כל אחד מהם אומר?

כל התשובות בהרצאה.


תגובות