✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת ויגש - תשע"ט - 2018 ✡✡✡

הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת ויגש - תשע"ט - 2018הלכות הדלקת נרות שבת

רבי יהושע מאמאן זצ"ל.

תקנת הדלקת הנרות.

טעם ההדלקה.

המעלה בהדלקה.

ברכת שהחיינו על מצוה שמקיים בפעם הראשונה.

ביטול מנהג.

הנחיות למקוואות.

הדלקה במלון ובישיבות.

הדלקה במנורת לד ופלורוסנט.

דין הדלקה לבן ובת אצל הוריהם.

הדלקת נרות כשיש אור חשמל.


תגובות