✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת ויחי - תשע"ט - 2018 ✡✡✡

הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת ויחי - תשע"ט - 2018הלכות הדלקת נרות שבת

אם קבלת שבת תלויה בהדלקת הנרות.

תפלה מנחה לאחר הדלקת נרות וקבלת שבת.

איסור שבות לאחר קבלת שבת.

פרטי דינים בזמן תפלת מנחה וערבית.

תפלת תשלומין בליל שבת ומוצאי שבת.תגובות