✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת מקץ - תשע"ט - 2018 ✡✡✡

הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת מקץ - תשע"ט - 2018הלכות הדלקת נרות שבתאם הדלקה עושה מצוה או הנחה.

דין המדליק נרות שבת קודם לפלג המנחה ומפלג המנחה, וסמוך לשבת.

אם מקבלים שבת בהדלקה.

ברכה על ההדלקה קודם ההדלקה.תגובות