ה.אליהו שירי,המילה שמתכנתת את תת המודע-חלק א/R.Eliyahu Shiri,Subconsciou...

המילה שמתכנתת את תת המודע - חלק א


אליהו שירי מדבר על מילת הקסם... שהבטיחו המקורות, שאם היא תהפוך לשגורה בפינו , נשנה את הרגשות, הגישה , והגורל ב"ה.
תגובות