הרב יצחק פנגר, לא אירא רע / Rabbi Yitzhak Fanger, Lo Ira Ra ✔

לא אירא רעדוד המלך כתב את ספר התהילים ובו כלולים כוחות עצומים. הרב פנגר בהרצאה מיוחדת על פרק הביטחון שבספר התהילים - מזמור לדוד.תגובות