הרב אליהו שירי, כאב עונג - חלק א / Rabbi Eliyahu Shiri, Pain Pleasure - ...

המילה שמתכנתת את תת המודע - חלק באליהו שירי מדבר על מילת הקסם... שהבטיחו המקורות, שאם היא תהפוך לשגורה בפינו , נשנה את הרגשות, הגישה , והגורל ב"ה.תגובות