✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת תולדות - תשע"ח - 2018 ✡✡✡

הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת תולדות - תשע"ח - 2018הלכות אמירה לגוי בשבת

הטעמים לאיסור אמירה לגוי והנפקא מינה בין הטעמים.

איסור אמירה לגוי אם הוא מהתורה או מדרבנן.

דברי קבלה אם כדברי  תורה או כדברי סופרים.

אמירה לגוי כשמקבל שכר על פעולותיו בבית ישראל.

אמירה לגוי במקום מצוה.תגובות