הרב ישראל מאיר לאו, חללי ההתבוללות / Rabbi Israel Meir Lau, Assimilatio...

חללי ההתבוללותהרב ישראל מאיר לאו בהרצאה מאירה ומאלפת על שואת ההתבוללות ונשואי התערובת, המלחמה על הרוח וסוד הקיום של עם ישראל.תגובות