✡✡✡ הרב הרצל חודר שליט"א - סיפורי צדיקים - הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל ✡✡✡

הרב הרצל חודר שליט"א - סיפורי צדיקים - הרב מרדכי שרעבי זצוק"להרב הרצל חודר בפינה מיוחדת נותן לנו הצצה נדירה לעולמם של גדולי ישראל מהדורות הקודמים, בקטע זה יספר הרב על הרב מרדכי שרעבי זצ"להרב מרדכי שרעבי נולד בשנת התרס"ט בשרעב שבתימן ונקרא בשם מרדכי יפת-תעוזי. אביו נפטר קודם לידתו, וגם אמו נפטרה כשהיה בן שנתיים. הוא גדל בבית סבו שעמד על כישרונותיו הלימודיים המופלאים, ולאחר שגם סבו נפטר - גידלו הרה"ג חיים סינוואני.

הרב שרעבי הוסמך לרבנות בתימן, ולאחר שנשא לאישה את הרבנית לאה החליט להקדיש את כל כולו ללימוד תורה ולחיי קדושה.

בשנת התרצ"א עלה הרב מרדכי שרעבי לארץ ישראל והגיע לירושלים, שם למד בישיבת המקובלים "בית אל". בהגיעו לירושלים שינה הרב את שם משפחתו לשרעבי - שם המציין את עיר הולדתו, וגם ראשי תיבות "שלום רב על בני ישראל".

בשנת התשכ"ב ייסד הרב שרעבי את ישיבתו, ישיבת המקובלים "נהר שלום" בסמוך לשוק מחנה יהודה. הוא נתפרסם כאיש קדוש ובעל מופתים, ורבים שיחרו לפתחו לקבל ברכה, עצה טובה וישועה. בני הזוג שרעבי היו חשוכי בנים, והשקיעו את כל כוחותיהם להרבצת תורה וגמילות חסדים. את הכספים שקיבל העביר במלואם לצדקה ולהחזקת הישיבה, והוא עצמו חי בדירה קטנה ופשוטה ביותר.

כמו רבים מגדולי המקובלים, ראה הרב מרדכי שרעבי זצ"ל את תהליך גאולת ישראל והקמת המדינה בעין טובה ושמח בו שמחה גדולה. כאשר נשאל פעם על אודות דרכי ההנהגה של מרן הרב קוק זצ"ל, לעומת הגרי"ח זוננפלד זצ"ל, השיב כי דרכו של הרב קוק נכונה יותר, שהרי כתוב "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" (מפי הרב עמרם אבורביע זצ"ל, הרב הראשי הספרדי של פתח תקווה).

רבים מגדולי דורנו למדו מפי הרב מרדכי שרעבי, בהם הרב עובדיה יוסף שליט"א, הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל, הרב שלום שמואלי שליט"א ובנו הרב בניהו שמואלי שליט"א, ראשי ישיבת "נהר שלום" כיום, והרב יששכר דב רוקח שליט"א, האדמו"ר מבעלז.

הרב שרעבי היה חלש מאוד בגופו, ובשנים האחרונות נשאו אותו תלמידיו על כיסא. בכ' במרחשוון התשמ"ד, נתבקש הרה"ק המקובל ר' מרדכי שרעבי לישיבה של מעלה. הוא נטמן בהר המנוחות בירושלים. על שמו הוקמו מאז מוסדות תורה רבים, ללימוד הנגלה והנסתר.

הרב מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו, אמן.


תגובות