✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת לך לך - הלכות שאלת גשמים - תשע"ח...

הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת לך לך - תשע"ח - 2017זמן שאלת גשמים. אם היו עולים לרגל לאחר חורבן בית המקדש. דין מי שטעה אמר ברך עלינו לפני ז' במרחשון. דין הכהנים בזמן הזה. מהפכת ההלכה של מרן זיע”א

תגובות