✡✡✡ הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת ואתחנן - תשע"ח - 2018 ✡✡✡

הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצאי שבת פרשת ואתחנן - תשע"ח - 2018הלכות הנאה ממעשה שבת

הנאה ממעשה שבת כשעבר על איסור דאורייתא במזיד, ובשוגג.

הנאה ממעשה שבת כשעבר על איסור דרבנן במזיד, ובשוגג.

אם הדלקת חשמל בשבת אסורה מהתורה או מדרבנן.

הנאה ממעשה שבת בדברים השנויים במחלוקת


תגובות